Co należy wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co należy wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Od przeszło 25 lat, 16 listopada podniośle obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Wiele osób na co dzień ma styczność z brakiem akceptacji i to właśnie ta data ma to przypominać. Jest to pewnego rodzaju wnioskowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby szukali rozwiązania tego występującego problemu. Nauczanie, ale również organizowanie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz brak poniżania osób dyskryminowanych, co według organizacji UNESCO jest doskonałą metodą przeciwdziałania wszelkim niedobrym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została zwołana przez systematycznie pojawiające się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Oznaki nietolerancji bywają bardzo niepokojące dla osób dręczonych, dlatego również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają ostrzegać o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do ataków, a także pomóc w odszukaniu głębszych przesłanek pojawiania się braku akceptacji. Takie przedsięwzięcia mają stać się potrzebne do tego, aby zrozumieć, czym właściwie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również przedstawić, czym jest uznanie i akceptacja różnic indywidualnych. Ponadto ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnego rodzaju kultur.

W jaki sposób świętowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili generalny manifest, w którym przekazują niebywałe oparcie dla ofiar fizycznej oraz werbalnej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod jednogłośnym manifestem wstawił się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie wyrażana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.